برنامه های نوروزی کارگروه های پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در سال 1398

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید برنامه ها و فعالیتهای نوروزی مسئولین و اعضای کارگروه پایگاه اعلام شد.

مدیریت انجام امور تدارکات و پشتیبانی از کلیه فعالیت های کارگروه های مختلف در ایام نوروز به عهده کارگروه پشتیبانی خواهد بود.

اعضای هیئت امناء تخت جمشید

 

دکتر محمدحسن طالبیان

 talebian
 مهندس اسماعیل تبادار  Thumbnail
 مهندس محمد مهدی برومندی  154
 دکتر مجید قاسمی  684967
 دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری   ansari

دکتر مصیب امیری 

 amiri

دکتر احمد محیط طباطبایی

 download

دکتر علیرضا عسکری چاوردی

 download 1

استاد حسن راهساز

 download 2

دکتر علیرضا قلی نژاد پیر بازاری

 qolinejad

رهام پیکری

peykari

شهردار مرودشت

 

مهندس مسعود رضایی منفرد 

 

 rezae

World heritage documents

Persepolis
Pasargadae

Contact Us

  • Phone: (+98) 7143341553-54

  • Fax    : (+98) 7143341573
  • Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit time

Persepolis from 8:00 to 17:00


Naqsh-e Rustam from 08:00 to 17:00


 Pasargadae from 08:00 to 17:00