دوشنبه, 03 آبان 1395 00:00

اجرای حکم قضایی به تخریب سیلوی ساخته شده در حریم محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید

 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از تخریب و کاهش ارتفاع دو سیلوی ساخته شده در حریم محوطه میراث جهانی تخت جمشید خبر داد و گفت: تخریب و کوتاه سازی سیلوها بس از چندین ماه بیگیری و اعلام شکایت از کارخانه ی آرد نقش رستم در نهایت به انجام رسید.

      به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید؛ رضایی منفرد خاطر نشان کرد: این رخداد نشان از عزم جدی سازمان میراث فرهنگی در مواجهه با هرگونه فعالیت غیر مجاز و خارج از ضوابط  مصوب حریم محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید به انجام رسیده است و هرگونه ساخت و ساز غیر قانونی در محدوده ی حریم محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید و نقش رستم به سرانجام مشابهی ختم خواهد شد که همان تخریب با هزینه ی مالک و فرد متخلف را به دنبال دارد.

آقای افشین یزدانی کارشناس باستان شناس و مشاور حریم تخت جمشید نیز در این رابطه تإکید کرد که دو سیلوی ساخته شده در حریم درجه ی دو ی محوطه ی میراث جهانی تخت جمشید و نقش رستم مورد تخریب و کوتاه سازی قرار گرفت که این کوتاه سازی شامل تخریب بخش بتونی و کلاهک بزرگ فلزی روی بنا بوده و به منظور از میان بردن خطر تخریب حریم منظری برای مجموعه های نقش رستم و تخت جمشید انجام گردید.

 مشاور حریم تخت جمشید همچنین گفت: خوشبختانه در حال حاضر می توانیم ادعا کنیم که خطر تخریب و آسیب منظر به مقدار بسیاری زیادی کاهش یافته است. در این راستا کوتاه سازی و تخریب سیلوها بخشی از توافق انجام شده میان مالک کارخانه آرد نقش رستم و پایگاه تخت جمشید برای از میان بردن آسیب منظری وارد شده در اثر ساخت سیلوهای گندم خارج از ارتفاع مجاز تعریف شده انجام گرفته است. همچنین بیش از این نیز عملیات آرکئوژئوفیزیک و کاوش به منظور اطمینان از بستر محل ساخت سیلوها انجام شده بود.

 به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید؛ به دلیل آن که ارتفاع سیلوهای گندم به گونه ای بود که نه تنها منظر تخت جمشید بلکه نقش رستم را تحت تاثیر خود قرار می داد ادامه ی ساخت آن به جهت تصمیم گیری نهایی و قضایی متوقف شد. از این رو پایگاه میراث جهانی تخت جمشید چالش پیش رو را با تدابیری که به تأیید شورای فنی مجموعه و هم اندیشی های صورت گرفته با حضور دادستان شهرستان مرودشت و مالک کارخانه آرد نقش رستم و فرماندهی یگان حفاظت تخت جمشید رسیده بود، کنترل و همزمان تمام جنبه های حقوقی موضوع را تا کسب نتیجه ی قانونی و رفع تجاوز به حریم فضایی محوطه ی تخت جمشید و نقش رستم پیگیری کرد که این پیگیری ها منجر به تخریب و کاهش ارتفاع سیلوهای مزبور در عصر یکشنبه 95/8/2 با حضور مقامات قضایی و مسئولین میراث فرهنگی و مالک کارخانه گردید.

منبع : روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

تاریخ خبر:95/8/3

Last modified on سه شنبه, 04 آبان 1395 05:40