یکشنبه, 08 اسفند 1395 00:00

سومین شماره فصلنامه پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد با نام "پارسه پاسارگاد" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، موضوعاتی همچون:

 سخن سردبیر: به قلم مهندس مسعود رضایی منفرد؛ مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

روی خط خبر: اخبار پایگاه تخت جمشید و پاسارگاد در سه ماهه سوم سال 95

لوتوس: درخت بنه یا پسته وحشی مهم ترین گونه گیاهی منطقه پاسارگاد/ نقش بر فرش

میراث بان:اخبار حوزه یگان حفاظت میراث فرهنگی و مصاحبه با سرهنگ عیدی پور؛ فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی فارس

یادمان: ویژه مرحوم دکتر مسعود آذرنوش (مرد طلایی باستان شناسی ایران)

پیشینه: نمونه ای از اقدامات مرمتی در  تخت جمشید

دریچه: کاسه زرین

چارسو: معرفی بانک سفال تخت جمشید/ مطالعات نوین در شهر هخامنشی پاسارگاد و دشت مرغاب

یادداشت: به قلم" دکتر حمید فدایی" مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

گنجینه: مجسمه زن مفرغی، کاسه سفالی قرمز رنگ، پنجه شیر، ظرف سنگی پایه دار ، آجر لعابدار با نقش خط میخی

و صفحه آخر : درخت در نمادهای ایران باستان

در این شماره،  از نظر مخاطبان خواهد گذشت.

مطالب فصلنامه " پارسه پاسارگاد" در حال حاضر بر روی سایت میراث جهانی تخت جمشید به آدرس

 parse-pasargad.ir.www و کانال تلگرام persepolis_world_heritage_site @ و pasargadaeworldheritagesite @ قابل مشاهده است.

 

منبع : روابط عمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

 

Last modified on یکشنبه, 08 اسفند 1395 08:57