چهارشنبه, 07 خرداد 1399 07:53

شیب بندی کاخ دروازه ملل در تخت جمشید

 

 

با هدف حفاظت پلکان اصلی و به منظور حفاظت آثار و ساماندهی آبهای سطحی محوطه صورت گرفت

 

شیب بندی کاخ دروازه ملل در تخت جمشید

گروه حفاظت و ساماندهی پایگاه تخت جمشید با هدف حفاظت پلکان اصلی مجموعه میراث جهانی تخت جمشید در برابر جاری شدن آبهای سطحی که همراه با گل و لای و سنگریزه های مخرب به پلکان منتقل شده و دیواره پلکان را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، تحت نظارت و مدیریت دکتر حمید فدایی اقدام به ساماندهی آبهای سطحی این محوطه نمود.

به گفته ابوذر دهقانی کارشناس دفتر فنی مجموعه میراث جهانی تخت جمشید در ابتدای کار برداشتی از جهت شیب در دروازه ملل انجام شد و شناسایی نزدیکترین آبراهه جهت انتقال آب صورت گرفت. سپس با شناسایی کفسازی موجود در این محوطه بستر شنی مسیر بازدید که در سالهای اخیر شن ریزی شده بود جمع آوری و با افزودن و در بعضی از نقاط کاستن بستر مخلوط جدید، کنترل شیب صورت گرفت و به آبراهه اصلی هدایت شد.

پی نوشت: مجموعه میراث جهانی تخت جمشید در سیستم دفع آب دارای نادرترین آبراهه ها در شکل معماری خود است. آبراهه های ذکر شده گاهی در سطح حرکت میکند و گاهی در عمق 9 متری زمین فرو می رود. طراحی صورت گرفته در سطح علاوه بر حل کردن مسئله شیب آبراهه در نظر دارد بخشی از این زیبایی معماری در سطح و حرکت آب در فصلهای بارندگی را رخ نمایی کند.

photo 2020 05 27 11 57 16

 

photo 2020 05 27 11 57 22

photo 2020 05 27 11 57 11

Last modified on چهارشنبه, 07 خرداد 1399 08:28