دوشنبه, 08 دی 1399 12:49

آغاز بررسی روشمند "تل جلوگیر" در شمال تخت‌جمشید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با تاکید بر اینکه مطالعات و بررسی‌های میدانی محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی دشت مرودشت یکی از برنامه‌های اساسی این مجموعه محسوب می‌شود، گفت: انجام بررسی‌های روشمند باستان‌شناسی از جمله فعالیت‌های مهمی است که می‌تواند با صرف هزینه اندک و بدون نیاز به کاوش‌های گسترده به نتایج و اطلاعات مهم تاریخی منجر شود.

حمید فدایی اظهار داشت: پس می توان از این مطالعات به عنوان یک ضرورت در شناخت توالی فرهنگی دشت مرودشت یاد کرد.

وی افزود: انجام این مطالعات همچنین  ضمن آشکار نمودن ارزش های منحصر به فرد تپه ها و محوطه های تاریخی، می تواند اولویت مطالعات بعدی از جمله لزوم انجام مطالعات تعیین عرصه و حریم را مشخص و ترسیم نماید و از این جهت با اهداف حفاظتی نیز همراه شود.

فدایی همچنین با اشاره به بررسی های باستان شناسی اخیر این پایگاه گفت: اگر چه اولویت و تمرکز پایگاه در بررسی های اخیر بر روی حرایم تخت جمشید بوده است اما با کامل شدن این محدوده، هم اکنون قصد داریم بررسی ها را به کل شهرستان مرودشت تعمیم دهیم و در همین باره از ظرفیت های خارج از پایگاه و از جمله از رساله های محققین در انجام بررسی های روشمند محوطه های تاریخی استقبال نموده و پشتیبانی های لازم را بعمل خواهیم آورد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از آغاز پروژه بررسی روشمند تل جلو گیر در دشت مرودشت خبر داد و در این باره اظهار داشت: تپه های تاریخی حوزه رود کر از اهمیت ویژه ای در باستان شناسی منطقه برخوردار هستند و به ویژه انجام بررسی های روشمند باستان شناسی در تل جلوگیر به دلیل آنکه شواهد ارزشمندی را از سه دوره مهم هخامنشی، اشکانی و ساسانی در خود جمع دارد می تواند با نتایج درخشانی همراه شود.

وحید یونسی، سرپرست پروژه بررسی روشمند تل جلوگیر سعادت آباد ابرج در شهرستان مرودشت نیز در این رابطه گفت: با توجه به اهمیت ویژه ای که در موضوع باستان شناسی دشت مرودشت وجود داشت این پروژه به شماره مجوز ۹۹۱۰۱۶۴۵ با همکاری پژوهشکده باستان شناسی تعریف و آغاز گردید.

وی در ادامه گفت: تل جلو گیر در حدود ۴۰ کیلومتری شمال تخت جمشید و در یک کیلومتری جنوب روستای سعادت آباد ابرج قرار دارد. 

یونسی در رابطه با اهداف بررسی روشمند این محوطه تاریخی افزود: شناخت گاهنگاری نسبی و معرفی شاخصه های سفالی دوره های تاریخی (هخامنشی، اشکانی، ساسانی) این محوطه در حوزه رودخانه کر استان فارس زمینه ساز دستیابی ما به اطلاعات و یافته های ارزشمندی از میراث فرهنگی خواهد شد. 

سرپرست پروژه بررسی روشمند تا جلو گیر در پایان گفت: با توجه به شواهد باستان شناختی که هم اکنون در حال بررسی است می توان این فرضیه را مطرح کرد که کاربری این مکان نیز یک قلعه هخامنشی بوده و احتمالا در عصر ساسانی هم سکونت در آن وجود داشته است.